richard@richardjonesffotograffiaeth

| 01286 673786 | 0786 769 1544

Mae Richard Jones yn ffotograffydd sydd wedi

ennill gwobrau am ei waith - mae’n byw yng Ngwynedd ond yn gweithio ar draws Cymru.

Mae’n brofiadol iawn mewn ffotograffiaeth

priodasau a phortreadau, ac mae wedi ennill

gwobrau am ei ddelweddau teithio a thirluniau.

Mae ei ddull gweithio yn gyfeillgar, proffesiynol a thawel, sy’n caniatáu i’w gwsmeriaid fwynhau eu diwrnod arbennig i’r eithaf, tra’n sicrhau cofnod llawn ac artistig o bob elfen o’r dathliadau.

Mae’r gwasanaeth yn ddwyieithog wrth gwrs, ac

ar gael ar gyfer cymaint o’r diwrnod ag y mae’r cwsmer ei angen – peidiwch a phetruso cyn cysylltu i drafod eich gofynion yn fanwl.


Richard Jones is an award-winning photographer based in Gwynedd, but working throughout Wales.

He is very experienced in wedding and portrait

photography, and has also won numerous awards

for his landscape and travel images.

Richard’s style is friendly, professional and

unobtrusive, allowing his clients to fully enjoy their special day, whilst ensuring a comprehensive and artistic record of all aspects of the celebrations.

The service provided is fully bilingual, and covers

as many aspects of the day as required by the clients

please do not hesitate to contact Richard to discuss your requirements in detail.

archebu ar lein www.lluniaurichardjones.co.uk for on line ordering

Portffolio www.lluniaurichardjones.co.uk Portfolio
richard@richardjonesffotograffiaeth

| 01286 673786 | 0786 769 1544

Richard Jones SWPP, Bronant, Pen Y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1EY